"There's a crack in everything, that's how the light gets in"
(L. Cohen)Centrum voor psychische revalidatie
Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Kwadraat, netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Midden-West-Vlaanderen. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Vlaame Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het RIZIV.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Ann Lapere arbeidscoach
Leen Dekein arbeidscoach/ergotherapeut
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Sanne Deberdt bach.orthopedagogie
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Heidi Verstraete boekhoudkundig medewerker/onthaal
Gwenny Bocarren schoonmaakster

 

GDPR


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

Deze zijn te consulteren op
pzonzelievevrouw.be/privacybeleid-gdpr

 


Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Kwadraat, netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Midden-West-Vlaanderen. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Vlaame Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het RIZIV.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Ann Lapere arbeidscoach
Leen Dekein arbeidscoach/ergotherapeut
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Sanne Deberdt bach.orthopedagogie
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Heidi Verstraete boekhoudkundig medewerker/onthaal
Gwenny Bocarren schoonmaakster

 

GDPR


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

Deze zijn te consulteren op
pzonzelievevrouw.be/privacybeleid-gdpr

 

HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Fax: 057/42.43.46
Email: info@centrumhedera.be
©20415 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden
HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Kwadraat - netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Tel: 057/42.43.45
Fax: 057/42.43.46
Email: info@centrumhedera.be
    ©2015 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden