"There's a crack in everything, that's how the light gets in"
(L. Cohen)Centrum voor psychische revalidatie
Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Accolade Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het RIZIV.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Katelijne Cools maatschappelijk assistent/arbeidscoach
Ann Lapere arbeidscoach
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Leen Dekein ergotherapeut
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Lynne Ketels boekhoudkundig medewerker/onthaal
Gwenny Bocarren schoonmaakster

 

GDPR


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

Deze zijn te consulteren op
pzonzelievevrouw.be/privacybeleid-gdpr

 


Organisatie

Hedera is een initiatief gesitueerd binnen Accolade Netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide. Het centrum werkt nauw samen met de diverse partners uit de regio.

Hedera, Centrum voor psychische revalidatie, is erkend en gefinancierd door de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met erkenningsnr. 7.72.036.84.

De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' treedt op als contractant met het RIZIV.
Het team bestaat uit:

Dr. Carl Engelhard psychiater
Bernard Deleersnyder coördinator/maatschappelijk assistent
Katelijne Cools maatschappelijk assistent/arbeidscoach
Ann Lapere arbeidscoach
Leila Duquesne psycholoog
Evelien Vierstraete psycholoog
Els Ballegeer ervaringswerker
Leen Dekein ergotherapeut
Benedikte Covemaeker ergotherapeut
Lynne Ketels boekhoudkundig medewerker/onthaal
Gwenny Bocarren schoonmaakster

 

GDPR


We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, medewerkers,... te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens beter te beschermen.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U verneemt hierover meer in de beleidstekst en privacyverklaring vanuit de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, waaronder wij ressorteren.

Deze zijn te consulteren op
pzonzelievevrouw.be/privacybeleid-gdpr

 

HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide

Tel: 057/42.43.45
Fax: 057/42.43.46
Email: info@centrumhedera.be
©20415 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden
HEDERA
Centrum voor psychische revalidatie
regio Ieper-Diksmuide
Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper
Hedera situeert zich binnen Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide

Tel: 057/42.43.45
Fax: 057/42.43.46
Email: info@centrumhedera.be
    ©2015 Centrum Hedera, Alle rechten voorbehouden